Teljes leírás

Plazma Generátor

 

Az emberi szervezetet megfelelő frekvenciájú és megfelelő erősségű elektromágneses (jellegű) sugárzással sugározza be, ezáltal szelektíven időtükrözi a kiválasztott kórokozókat, és parazitákat vagy korrigálja azok működését, az egészség hullámhosszára hangolja az elhangolódott (megbetegedett) szerveket vagy az egész emberi szervezetet.

Hogyan működik?

Alapvetés:

Sokat hangoztatott és sokunk által megtapasztalt tény, hogy a mai nyugati típusú gyógyászat és ennek szerves részét, mondhatni erős „hátországát” adó gyógyszeripar nem igazán képes működőképes és hatékony gyógymódokat nyújtani betegségeinkre. Úgy is mondhatnánk, hogy a nyugati gyógyászat rendszerének tevékenysége kimerül abban, hogy a tüneteket próbálja elnyomni, igazi gyógyítást abban az értelemben, hogy az egységet (egész-séget) visszaállítsa, nem végez. Sok esetben persze ez is óriási könnyebbséget jelent a beteg számára, de valljuk be, ezt nem nevezhetjük gyógyításnak. A gyógyítás igazi célja ugyanis az egység, az egész-ség, az egyensúly visszaállítása egy kibillent állapotból, annak az oknak a megszüntetése, ami ezt a kibillent állapotot létrehozta. Ez persze akkor válik időszerűvé, ha a prevenció sikertelen eredménnyel jár, illetve fel sem merül.

A valós gyógyítás persze elég nehéz, mondhatni lehetetlen feladat akkor, ha az emberi szervezetet csupán egy biokémiai „gépnek” tekintjük, amelynek rendellenes működését, a betegséget, mint valamely külső, főként biológiai behatás által okozott rendellenes biokémiai folyamatként határozzuk meg, és teljes mértékben figyelmen kívül hagyjuk, hogy a világegyetem közös nyelve, „alkotóeleme”, az Univerzum szövete az Energia.

Mit jelent ez? Azt, hogy az ember, mint az Univerzum része, szintén Energetikai tényező. Ez nem egy hangzatos fikció, hanem már a „hivatalos” tudomány által is szentesített tényállás, hiszen Einstein óta már sokan és sokféle területen eljutottak ahhoz az alapvetéshez, hogy az anyag – így az emberi test is – az Energia egy megjelenési formája.

A valódi gyógyítók tudják ezt, és bár a módszereik legyenek bármilyen sokrétűek is (gyógyfüves, akupunktúra, thaichi stb.) mind mind, a megbomlott (energia)egyensúly visszaállítására törekednek, ezért képesek „megmagyarázhatatlan” hatékonysággal gyógyítani.

Ha tehát mi is elfogadjuk, hogy az ember is alapvetően egy Energiaszövet, és ennek állapotát jól le lehet írni, mint rezgések összességét, akkor bárki számára rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy a betegség azt jelenti, hogy a szervezet rezgésállapota (energia állapota, frekvencia eredője) megváltozott, az egyensúly megbomlott. A gyógyítás pedig azt jelenti, hogy ezt a rezgésállapotot visszaállítjuk a szervezetre jellemző egyensúlyi szintre. Ez az a pont, ahol a modern tudomány új fejlesztései által új eszközöket vethetünk be a betegségek gyógyítására, méghozzá a gyógyszerezés szőnyegbombázásával szemben, rendkívüli precizitással, csak az adott terület, az adott anomália kezelésével, hangolásával.

Hogyan tudjuk ezt megtenni?

Alapvetően kétféle módon.

Az egyik esetben, amikor a betegség látszólagos kiváltó okai a baktériumok, vírusok, paraziták, egyszóval valami olyan élő szervezet, mikroorganizmus, ami az emberi szervezet egyensúlyi működését megzavarja, – lásd Biorezonancia. Ha az emberi szervezetet megfelelő frekvenciájú és megfelelő erősségű elektromágneses (jellegű) sugárzással sugározzuk be, akkor ezek a sugarak szelektíven irtják, vagy elnyomják a frekvenciára érzékeny kórokozókat, parazitákat. A kórokozó vagy parazita is egy energia szövet, amelynek vannak ún. harmonikus rezgései. Ha ezekkel a harmonikus rezgésekkel stimuláljuk, gerjesztjük őket, akkor a saját rezgések amplitúdója (a rezgés energiája) annyira megnő, hogy az a parazita mechanikai tűrőképességét meghaladja, és elpusztítja azt. Lásd a mellékelt videót, ahol a parazita sejtfala felrobban, és így az elpusztul. (kaboom video)

A második esetben arról van szó, hogy a megbomlott energia egyensúly miatt egy bizonyos szerv működése megváltozik, ami betegségi állapotot hoz létre. Ha ebben a helyzetben elkezdjük besugározni a „meghibásodott” szervre jellemző működési frekvenciát, azaz visszahangoljuk a szervet a saját – egészséges működését biztosító – frekvenciára, akkor a szerv ismét jól fog működni. A jobb érthetőség kedvéért ismét egy analógia. Ha a rádió frekvencia keresőjével egy adott állomás frekvenciájára hangolunk, akkor a rádióból érkező zene hangjai tiszták, élvezhetőek. Ha a vevő készülék elhangolódik az „egész-séges” frekvenciáról, akkor tiszta hangok, zene helyett legfeljebb zajos sercegést hallunk, vagy még azt sem. Ekkor vissza kell a vevőt hangolni a meghatározott frekvenciára, és ismét hallgathatjuk a zenét.

Erre a célra szolgál a PLAZMA GENERÁTOR, amelyet először Royal Raymond Rife fejlesztett ki az 1950-es években.

A plazma generátor esetében többféle sugárzás is keletkezik. Elektromágneses, UV, nagyon gyenge röntgen (esetleg), fény és egy tudományosan egyelőre nehezen kezelhető, de nagyon is létező nagy áthatolóképességű hullámfajta, az ún. skalár-hullám. A skalár hullámot sokféle más névvel is illetik, mint pl. ZPE- mező, chi, prana, Tesla-hullám, hideg-elektromosság stb.  A skalár hullám azon kívül, hogy nagy az áthatoló képessége, közvetlenül tud hatni a kiválasztott sejtekre ill. kórokozókra, és segítségével át lehet vinni egy – a célzott közegre jellemző – modulációt (frekvenciát)

A készülék a szükséges, hatékony frekvenciákat a vivőhullám erősségének változtatása, azaz az úgynevezett Amplitúdó-moduláció segítségével viszi rá a plazmára. Ez a moduláció történhet egy vagy több egyidejű frekvenciával , vagy komplex jel használatával is.
Rife ezzel a készülékkel az ún “frekvenciagyógyászat” segítségével kórokozókat tudott kiiktatni. A folyamat közvetlen biológiai hatásait szintén a saját maga által fejlesztett mikroszkóppal élőben tudta megfigyelni: (kaboom video)

Bővebb információk Rife munkásságáról:

http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Rife”http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Rife

és egy érdekes cikk magyar nyelven:

http://legendavadasz.blog.hu/2010/03/26/a_rak_elfojtott_gyogyszere
http://legendavadasz.blog.hu/2010/03/30/a_rak_elfojtott_gyogyszere_elemzes_1
http://legendavadasz.blog.hu/2010/04/05/a_rak_elfojtott_gyogyszere_elemzes_2
http://legendavadasz.blog.hu/2010/04/26/a_rak_elfojtott_gyogyszere_elemzes_3
http://legendavadasz.blog.hu/2010/05/01/a_rak_elfojtott_gyogyszere_elemzes_4

Rife munkássága, annak ellenére, hogy egyedülálló hatékonysággal tudott gyógyítani bizonyos addig nagyon kis hatékonysággal kezelhető betegségeket, mint pl. TBC vagy a rák, sajnos az évek során lassan elhalt, ezért ezt a gyógymódot újra fel kell „fedezni”, hogy most már valóban a gyógyítás szolgálatába állhasson.

A tudomány mai állása:

A frekvencia gyógyászat az elmúlt évtizedekben egyre fokozódó aktivitást mutat, egyre több területen használják az elektromágneses vagy mágneses terek gyógyító hatását. A modulált gyógyító besugárzást ennek megfelelően többféle készülékkel is be lehet vinni az emberi szervezetbe.

Galvanikusan, közvetlen érintkezéssel (megfogjuk). 
Ennek hátránya, hogy gyenge és egyenetlenül fog eloszlani, mert a jobb elektromos vezetőképességű részen fog átáramlani az energia nagy része, esetleg elkerülve a kívánt részeket.

Elektromágnesesen (antennával). 
Viselkedése kb. ugyanaz, mint az előző esetben, mert amint a kisugárzott hullám eléri a testet, abban már áramként folyik tovább.  A frekvencia és a teljesítmény megfelelő megválasztásával szabályozható, hogy az energia milyen mélyen hatoljon be a szövetekbe.

Mágnesesen. 
Ez hatásos módszer és vannak berendezések melyek ilyen elven működnek.  Valamikor csak egy állandó mágnest használnak, de már az is képes pozitív biológiai hatásokat kiváltani, ha a megfelelő pólusával a megfelelő helyre teszik.  A változó elektromágneses tér viszont sokkal jobban áthatol a testen, ezáltal sokkal hatékonyabb.  A hátránya viszont az, hogy ezzel szemben a test elnyelő képessége kicsi, ezért meglehetősen nagy teljesítményeket kell használni. (pl. Papadopulos-féle készülék)

A plazma előnyei:

A Plazma Generátor által előállított elektromágneses jellegű modulált sugárzásnak korlátlan az áthatolóképessége, közvetlenül tud hatni a sejtekre, illetve kórokozókra,  segítségével át lehet vinni egy – a célzott közegre jellemző – modulációt (frekvenciát)

Rife munkássága nyomán tudjuk, hogy a plazma generátorral végzett frekvencia gyógyászat nagy hatékonysággal alkalmas a bakteriális illetve vírusos eredetű megbetegedések gyógyítására. Rife ellenőrzött és dokumentált klinikai tesztjei azt is megmutatták, hogy a módszer alkalmas akár utolsó stádiumos rákos betegek gyógyítására is. 16 ilyen páciens közül 14 gyógyult meg 6 héten belül, és a további 2 páciens is teljesen felépült további néhány hét kezelésnek köszönhetően

Érdemes itt megemlíteni Antoine Priore nevét is, aki az 1960-as és 1970-es években sikerrel kezelt végzetes daganatokat, trypanosomiát, és más  súlyos betegségeket kísérleti állatokon Franciaországban, szigorú tudományos erőírások betartása közepette, neves tudósok folyamatos felügyelete alatt.